post

Esperal – Sposób Działania

Implantacja esperalu może skutkować nasileniem działania leków przeciwzakrzepowych w wyniku hamowania ich przemian enzymatycznych. Disulfiram wzmacnia działanie fenytoiny, chlordiazepoksydu, antypiryny  i diazepamu poprzez stopowoanie ich metabolizmu. Disulfiram hamuje wydalanie ryfampicyny przez nerki oraz reakcje utleniania.