post

Esperal – Przeciwwskazania

Najważniejsze przeciwskazania do leczenia alkoholizmu przy pomocy Esperalu:

 • – niewydolność obwodowa krążenia,
 • – niewydolność serca,
 • – nadciśnienie tętnicze,
 • – nadwrażliwość na disulfiram, tiokarbaminiany,
 • – stan nietrzeźwości,
 • – zaburzenia psychiczne,
 • – wcześniejsze próby samobójcze,
 • – spożywanie alkoholu do 48 godzin przed zabiegiem (także w postaci preparatów zawierających etanol),
 • – stosowanie do 12 godzin paraldehydu lub metronidazolu,
 • – narażenie na działanie dibromku etylenu,
 • – zawał serca,
 • – choroba niedokrwienna serca,
 • – zapalenie zarostowe tętnic,
 • – zapalenie wielonerwowe,
 • – zapalenie nerwu wzrokowego.

Zachęcamy do konsultacji z naszą kadrą specjalistów.

Zapraszamy do naszej nowej placówki: Esperal Lublin oferującej kompleksowe zabiegi implantacji wszywek alkoholowych dla pacjentów z całej Lubelszczyzny.